Advocaten


mr. Kim Ross  

mr. Miriam Woudwijk  

mr. Janneke de Lange


mr. Kim Ross

Mr. Ross heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is in 1999 afgestudeerd op het gebied van vreemdelingenrecht. Zij is enkele jaren werkzaam geweest bij VluchtelingenWerk Nederland. Van 2000 tot 2006 is mr. Ross als (senior)jurist werkzaam geweest bij de Stichting Rechtsbijstand Asiel Nederland. In 2006 is mr. Ross beŽdigd als advocaat.
 
Mr. Ross houdt zich op het gebied van het asielrecht bezig met vluchtelingen uit diverse landen en met asielzoekers die ervan verdacht worden mensenrechten te hebben geschonden in hun land van herkomst (1F-zaken). Tevens is zij gespecialiseerd in het bijstaan van minderjarige vluchtelingen.

Op het gebied van het vreemdelingenrecht is mr. Ross gespecialiseerd in slachtoffers van mensenhandel, aanvragen art. 64 Vw (uitstel van vertrek), gezinshereniging en vreemdelingenbewaring.


In haar strafrechtpraktijk houdt mr. Ross zich met name bezig met het commune strafrecht. Dit betreft o.a. vermogensdelicten (diefstal, heling, fraude, oplichting, afpersing), geweldsdelicten (mishandeling, huiselijk geweld, overvallen),  zedenzaken (aanranding, verkrachting, ontucht) en levensdelicten (doodslag en moord).
 
Zij maakt onderdeel uit van de Commissie Collegiale Toetsing in het Justitieel Complex Schiphol te Badhoevedorp.
 
Mr. Ross is lid van de Vereniging van Asiel Advocaten- en Juristen Nederland (VAJN) en van de Vereniging en de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA). Mr. Ross is ook lid van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken en Vluchtelingzaken (WRV). Door de Raad voor Rechtsbijstand is zij geaccrediteerd als specialist in het asiel- en vreemdelingenrecht, vreemdelingenbewaring en strafrecht.
 
Mr. Ross studeert momenteel Arabisch.
 
Zie verder de LinkedIn-pagina van mr. Ross


mr. Miriam Woudwijk

Mr. Woudwijk heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zij is in 1995 afgestudeerd op het gebied van Rechten van de Mens.

Zij is enkele jaren werkzaam geweest bij Vluchtelingenwerk in het AZC te Nijmegen. Van 2000 tot 2006 is mr. Woudwijk als jurist werkzaam geweest bij de Stichting Rechtsbijstand Asiel Nederland. In 2006 is mr. Woudwijk beŽdigd als advocaat.

 Zij houdt zich bezig met de volgende rechtsgebieden:
-    Asielrecht
-    Regulier vreemdelingenrecht
-    Personen- en familierecht

Mr. Woudwijk houdt zich bezig op het gebied van het asielrecht bezig met vluchtelingen uit diverse landen en met asielzoekers die ervan verdacht worden mensenrechten te hebben geschonden in hun land van herkomst (1F-zaken). Tevens is zij gespecialiseerd in het bijstaan van minderjarige vluchtelingen die verblijven in de beschermde opvang.
 

Op het gebied van het vreemdelingenrecht is mr. Woudwijk gespecialiseerd in slachtoffers van mensenhandel, aanvragen art. 64 Vw (uitstel van vertrek), gezinshereniging en vreemdelingenbewaring.

Naast het reguliere personen- en familierecht is mr. Woudwijk gespecialiseerd in echtscheidingen met internationale aspecten. Indien u in het buitenland bent getrouwd of een andere dan de Nederlandse nationaliteit heeft, kan dit gevolgen hebben voor de toepassing van het recht en de bevoegdheid van de rechtbank. Mr. Woudwijk zoekt voor u uit welk recht in uw geval van toepassing is (en het gunstigste is) en of de rechter in Nederland bevoegd is.

Zij maakt onderdeel uit van de Commissie Collegiale Toetsing in AC Zevenaar te Zevenaar.

Mr. Woudwijk is lid van de Vereniging van Asiel Advocaten- en Juristen Nederland (VAJN) en van de Vereniging en de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA).
Mr. Woudwijk is ook lid van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken en Vluchtelingzaken (WRV).
Door de Raad voor Rechtsbijstand is zij geaccrediteerd als specialist in het asiel- en vreemdelingenrecht, vreemdelingenbewaring en personen- en familierecht.

mr. Janneke de Lange

Mr. De Lange heeft zich met haar onderneming Janneke de Lange Advocatuur aangesloten bij Ross & Woudwijk Advocaten. Zij voert haar praktijk onder de naam van Ross & Woudwijk Advocaten. Als zelfstandig ondernemer blijft zij evenwel voor eigen rekening en risico op naam van haar onderneming werken.

Mr. De Lange is al sinds haar studie Rechtsgeleerdheid aan de VU werkzaam in het asiel- en vreemdelingenrecht. Zij werkte als juridisch medewerker en als bestuurslid bij de Stichting Rechtswinkel Migranten en liep stage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children waar zij advocaten ondersteunde in migratieprocedures.  Ook werkte zij enige tijd als pleitbezorger van kinderrechten van kinderen met een migratie achtergrond bij Unicef. Tijdens haar master Rechtsgeleerdheid werkte ze vervolgens twee jaar als (senior) research associate bij de Migration Law Clinic alwaar zij adviezen schreef en begeleidde voor advocaten ter ondersteuning van migratierechtelijke procedures bij het Hof van Justitie van de EU en het EHRM. Voor haar overstap naar de advocatuur werkte zij enige jaren bij Stichting Migratierecht Nederland als redacteur van de databank Migratieweb, medewerker van de juridische vragendienst en als cursus coŲrdinator. Voorts publiceert Mr. De Lange geregeld in vakbladen over migratierechtelijke onderwerpen.

Mr. De Lange is in het bijzonder gespecialiseerd in het EU recht en kinder- en mensenrechtenaspecten in verblijfsprocedures. Zij is hierdoor altijd in staat creatieve en vaak succesvolle argumenten aan te dragen wanneer u (net) niet voldoet aan de nationale voorwaarden voor een verblijfsvergunning. Voorts heeft Mr. De Lange de expertise in huis om u bij te staan bij alle aanvragen en procedures rondom reguliere verblijfsdoelen zoals gezinshereniging, werk, een eigen bedrijf, kennismigrantenregeling, een werkvergunning, studie, verblijf als au-pair, medische behandeling of een visum. Ook als u zich tot Nederlander wil laten naturaliseren of daarvoor wil opteren, heeft zij de benodigde expertise in huis.

Mr. De Lange is lid van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken en Vluchtelingzaken (WRV).

Mr. De Lange beheerst het Engels vloeiend en spreekt redelijk Spaans.


*) Alle advocaten van Ross & Woudwijk Advocaten zijn lid van de NOvA, de Nederlandse Orde van Advocaten. Zie voor meer informatie de website https://www.advocatenorde.nl/