Advocaten


mr. Kim Ross  

mr. Miriam Woudwijk  

mr. Monique Verdoner


mr. Kim Ross

Mr. Ross heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is in 1999 afgestudeerd op het gebied van vreemdelingenrecht. Zij is enkele jaren werkzaam geweest bij VluchtelingenWerk Nederland. Van 2000 tot 2006 is mr. Ross als (senior)jurist werkzaam geweest bij de Stichting Rechtsbijstand Asiel Nederland. In 2006 is mr. Ross beŽdigd als advocaat.
 
Mr. Ross houdt zich op het gebied van het asielrecht bezig met vluchtelingen uit diverse landen en met asielzoekers die ervan verdacht worden mensenrechten te hebben geschonden in hun land van herkomst (1F-zaken). Tevens is zij gespecialiseerd in het bijstaan van minderjarige vluchtelingen.

Op het gebied van het vreemdelingenrecht is mr. Ross gespecialiseerd in slachtoffers van mensenhandel, aanvragen art. 64 Vw (uitstel van vertrek), gezinshereniging en vreemdelingenbewaring.


In haar strafrechtpraktijk houdt mr. Ross zich met name bezig met het commune strafrecht. Dit betreft o.a. vermogensdelicten (diefstal, heling, fraude, oplichting, afpersing), geweldsdelicten (mishandeling, huiselijk geweld, overvallen),  zedenzaken (aanranding, verkrachting, ontucht) en levensdelicten (doodslag en moord).
 
Zij maakt onderdeel uit van de Commissie Collegiale Toetsing in het Justitieel Complex Schiphol te Badhoevedorp.
 
Mr. Ross is lid van de Vereniging van Asiel Advocaten- en Juristen Nederland (VAJN) en van de Vereniging en de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA). Mr. Ross is ook lid van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken en Vluchtelingzaken (WRV). Door de Raad voor Rechtsbijstand is zij geaccrediteerd als specialist in het asiel- en vreemdelingenrecht, vreemdelingenbewaring en strafrecht.
 
Mr. Ross studeert momenteel Arabisch.
 
Zie verder de LinkedIn-pagina van mr. Ross


mr. Miriam Woudwijk

Mr. Woudwijk heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zij is in 1995 afgestudeerd op het gebied van Rechten van de Mens.

Zij is enkele jaren werkzaam geweest bij Vluchtelingenwerk in het AZC te Nijmegen. Van 2000 tot 2006 is mr. Woudwijk als jurist werkzaam geweest bij de Stichting Rechtsbijstand Asiel Nederland. In 2006 is mr. Woudwijk beŽdigd als advocaat.

 Zij houdt zich bezig met de volgende rechtsgebieden:
-    Asielrecht
-    Regulier vreemdelingenrecht
-    Personen- en familierecht

Mr. Woudwijk houdt zich bezig op het gebied van het asielrecht bezig met vluchtelingen uit diverse landen en met asielzoekers die ervan verdacht worden mensenrechten te hebben geschonden in hun land van herkomst (1F-zaken). Tevens is zij gespecialiseerd in het bijstaan van minderjarige vluchtelingen die verblijven in de beschermde opvang.
 

Op het gebied van het vreemdelingenrecht is mr. Woudwijk gespecialiseerd in slachtoffers van mensenhandel, aanvragen art. 64 Vw (uitstel van vertrek), gezinshereniging en vreemdelingenbewaring.

Naast het reguliere personen- en familierecht is mr. Woudwijk gespecialiseerd in echtscheidingen met internationale aspecten. Indien u in het buitenland bent getrouwd of een andere dan de Nederlandse nationaliteit heeft, kan dit gevolgen hebben voor de toepassing van het recht en de bevoegdheid van de rechtbank. Mr. Woudwijk zoekt voor u uit welk recht in uw geval van toepassing is (en het gunstigste is) en of de rechter in Nederland bevoegd is.

Zij maakt onderdeel uit van de Commissie Collegiale Toetsing in AC Zevenaar te Zevenaar.

Mr. Woudwijk is lid van de Vereniging van Asiel Advocaten- en Juristen Nederland (VAJN) en van de Vereniging en de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA).
Mr. Woudwijk is ook lid van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken en Vluchtelingzaken (WRV).
Door de Raad voor Rechtsbijstand is zij geaccrediteerd als specialist in het asiel- en vreemdelingenrecht, vreemdelingenbewaring en personen- en familierecht.

mr. Monique Verdoner

Mr. Verdoner heeft zich met haar onderneming Verdoner Advocatuur aangesloten bij Ross & Woudwijk Advocaten. Zij voert haar praktijk onder de naam van Ross & Woudwijk Advocaten. Als zelfstandig ondernemer blijft zij evenwel voor eigen rekening en risico op naam van haar onderneming Verdoner Advocatuur werken.  

Mr. Verdoner is na haar studie vanaf 1990 tot aan haar overstap naar de advocatuur in 2009 als jurist werkzaam geweest bij Amnesty International, de Rijksoverheid waaronder de Immigratie- en Naturalisatiedienst en bij de rechterlijke macht. Daardoor heeft zij een grote expertise opgebouwd op de volgende rechtsgebieden: het asiel- en vreemdelingrecht, vreemdelingenbewaringszaken, tewerkstellingsvergunningen, strafzaken. sociaal verzekeringszaken en bestuursrechtzaken. Deze rechtsgebieden zijn dan ook een vast onderdeel van de door haar gevoerde advocatenpraktijk.  

Vluchtelingen uit alle delen van de wereld staat zij bij tijdens hun toelatingsprocedure als asielzoeker. Ook adviseert mr. Verdoner buitenlanders (EU of van buiten de EU) die in Nederland willen wonen. Of het nu gaat om gezinshereniging, werk, een eigen bedrijf, kennismigrantenregeling, een werkvergunning, studie, verblijf als au-pair, medische behandeling of een visum: Mr. Verdoner verschaft u alle rechtsbijstand voor uw verblijfsprocedure of visum kort verblijf. Ook als u zich tot Nederlander wil laten naturaliseren of daarvoor wil opteren, heeft zij de benodigde expertise in huis.  

Als de gevreesde uitzetting uit Nederland dreigt en ook als u daarom in vreemdelingenbewaring zit, als u tot een ongewenst vreemdeling bent verklaard en u een inreisverbod voor meerdere jaren krijgt, ook dan behartigt mr. Verdoner uw belangen ten volle, zodat u er niet alleen voorstaat.    

Daarnaast voert mr. Verdoner een strafpraktijk waarbij zij in alle voorkomende strafzaken de belangen van cliŽnten tot het uiterste behartigt en ook dan als de rechten van een veroordeelde cliŽnt in detentie in de knel komen.    

Bij problemen rondom uw uitkering of toelage van de gemeente, UWV of SVB kunt u zich eveneens tot mr. Verdoner wenden en zal direct als het moet actie worden ondernomen.  

Mr. Verdoner is lid van de Vereniging van Asiel Advocaten- en Juristen Nederland (VAJN) en van de Vereniging en de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA).  

Mr. Verdoner is ook lid van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken en Vluchtelingzaken (WRV).  

Door de Raad voor Rechtsbijstand is zij geaccrediteerd als specialist in zaken betreffende het asiel- en vreemdelingenrecht, vreemdelingenbewaring, het sociale zekerheidsrecht en het strafrecht.    

In alle zaken die mr. Verdoner voor u doet, kunt u bij onvoldoende financiŽle middelen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand.  

Mr. Verdoner beheerst het Engels, Duits en Frans redelijk goed tot vrij redelijk.


*) Alle advocaten van Ross & Woudwijk Advocaten zijn lid van de NOvA, de Nederlandse Orde van Advocaten. Zie voor meer informatie de website https://www.advocatenorde.nl/